Esate gerai apgalvoję savo idėją, subūrę komandą bei sukaupę įstatinį kapitalą naujos įmonės kūrimui, tačiau UAB steigimas vis dar išlieka klaidus miškas. Kaip teisingai įveikti šį iššūkių labirintą su Jumis patars FinHill specialistai.

UAB steigimas – vos per dvi dienas

Įmonės steigimas gali būti vykdomas dviem būdais – internetu bei tvirtinant dokumentus pas notarą. UAB steigimas internetu yra pigesnis variantas, tačiau tam reikalinga turėti kvalifikuotą elektroninį parašą. Iš kitos pusės, jei uždarą akcinę bendrovę (UAB) steigiate pirmą kartą, rekomenduojame tai daryti naudojantis įmonių steigimo specialistų paslaugomis ar notarų biure, nes tai suteiks Jums galimybę pasikonsultuoti kėbliais teisiniais klausimais bei pasirinkti labiau tinkamą įmonės struktūrą.

Greičiausiai galima tikėtis įsteigti naują įmonę per 2 – 3 darbo dienas. Dienų skaičius labai priklauso nuo VĮ Registrų Centras ir pasirinkto notaro užimtumo bei Jūsų išankstinio pasiruošimo įmonės steigimui. Dažniausiai ši procedūra užtrunka apie keturias darbo dienas. Jei Jūsų dėl vienokių ar kitokių priežasčių netenkina toks laukimo laikas, tuomet galite rinktis įsigyti jau įregistruotą įmonę. Tą galite padaryti susisiekę su mūsų specialistais, kurie padės išsirinkti ir užregistruoti įsigytą įmonę tą pačią dieną.

Septyni UAB steigimo žingsniai

I. Įmonės pavadinimas

Pirmasis žingsnis steigiant įmonę yra įmonės pavadinimo pasirinkimas. Pasirinktas pavadinimas bus kasdien naudojamas tiek Jūsų darbuotojų, tiek ir klientų, tad tinkamo pavadinimo pasirinkimui verta skirti daugiau dėmesio.

Renkantis įmonės pavadinimą reikia atsiminti keletą dalykų. Pavadinimas turi atitikti viešos tvarkos ir geros moralės normas, lietuvių kalbos taisykles bei kitus įmonių pavadinimams keliamus reikalavimus (plačiau apie juos galite paskaityti dedikuotame Valstybinės Lietuvių Kalbos Komisijos puslapyje). Pavadinimas taip pat negali būti toks pats kaip būti užregistruotas kito juridinio subjekto ar būti klaidinančiai panašus į kitos įmonės pavadinimą ar prekinį ženklą. Jūsų pasirinkto pavadinimo unikalumą padės pasitikrinti viešai prieinami Juridinių Asmenų Registras, Lietuvos Respublikos prekės ženklų duomenų bazė bei Europos prekės ženklų duomenų bazė.

Iš praktinės patirties, rekomenduojame rinktis paprastą, lengvai užrašomą ir aiškiai ištariamą pavadinimą, kurį nesunku suprasti išgirdus telefonu. Esant galimybei, siūlome papildomai pasidomėti ar Jūsų įmonės pavadinimas tikslinėse užsienio rinkose neturės neigiamos prasmės.

Pasirinktas pavadinimas turi būti užregistruojamas Juridinių Asmenų Registre. Išankstinė pavadinimo registracija suteiks Jums laikinas išskirtines šešių mėnesių pavadinimo naudojimo teises. Per šį laikotarpį turėsite įregistruoti UAB su šiuo pavadinimu arba bus prarasta teisinė pavadinimo apsauga.

II. Steigimo dokumentų parengimas

Šio žingsnio pabaigoje turite turėti tris kertinius UAB steigimui reikalingus dokumentus, tai yra, steigimo aktas arba sutartis, įmonės įstatai bei steigiamasis akcininkų susitikimo protokolas.

Ar Jums reikalingas steigimo aktas ar sutartis jums nusakys numatomas UAB akcininkų skaičius. Tuo atveju, jei UAB steigia vienas akcininkas, tuomet rengiamas steigimo aktas. Jei įmonėje bus daugiau nei vienas akcininkas turės būti rengiama steigimo sutartis. Dokumente bus numatytos pagrindinės įmonės steigimo sąlygos, tokios kaip įmonės akcijų skaičius, kaina, emisijos dydis ir kita. Pavyzdinius dokumentus galite parsisiųsti nuspaudę ant atitinkamos nuorodos: Steigimo Aktas, Steigimo Sutartis.

Įmonės steigimo aktas

UAB steigimas – Pavyzdinis įmonės steigimo aktas

Po steigimo akto ar sutarties pasirašymo toliau seka įmonės įstatai. Įmonės įstatuose apibrėžiami tikslai, bendrovės valdymas, pranešimų skelbimo tvarka ir kita svarbi su įmonės veikla susijusi informacija. Šis dokumentas rengiamas pagal pavyzdinius įmonės įstatus, taip sumažinant galimų klaidų tikimybę ir pagreitinant procesą. Pavyzdinę LR Ūkio ministro patvirtintą įstatų kopiją galite atsisiųsti nuspaudę ant nuorodos – UAB įstatai.

Parengus aukščiau minėtus dokumentus yra ruošiamas steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį įmonės steigimo procesą, protokole turi būti numatyti sprendimai dėl įmonės valdymo organų narių patvirtinimo, įskaitant direktoriaus paskyrimą, bei įmonės įstatų patvirtinimo.

III. Buveinės registracijos adresas

Kaip ir kiekviena įmonė, Jūsų UAB turės turėti buveinės adresą. Jei patalpos, kuriose bus įsikūrusi UAB priklauso ne pačiai įmonei, bus reikalinga gauti patalpų savininko leidimą. Priklausomai nuo to ar patalpos priklauso juridiniam ar fiziniam asmeniui, reikės gauti arba juridinio asmens pasirašytą leidimą arba, fizinio asmens atveju, pasirašytą ir notaro patvirtintą leidimą. Patalpos gali būti įkeistos hipotekai, tad tokiu atveju teks kreiptis dėl papildomo leidimo išdavimo į hipotekos valdytoją (pvz. patalpas valdantį banką).

IV. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas

Uždarosios akcinės bendrovės steigimui Jums reikės suformuoti įstatinį kapitalą, kurio minimalus dydis šiuo metu LR įstatymų numatyta tvarka siekia 2,5 tūkst. EUR. Įstatinio kapitalo laikymui reikės kreiptis į banką su UAB steigimo sutartimi ir įgaliojimu, jei kreipiasi ne įmonės direktorius, kad būtų atidaryta kaupiamoji sąskaita, prašant atidaryti kaupiamąją sąskaitą, kur turės būti įnešti įstatinio kapitalo suformavimui skirti pinigai. Atlikus šią procedūrą bankas Jums išduos pažymą apie į sąskaitą įneštas lėšas. Įnešant pinigines lėšas, rekomenduojame iš karto nurodyti, kad lėšos bus skirtos UAB įstatinio kapitalo formavimui.

V. Notaro patvirtinimas

Parengus visus UAB steigimo dokumentus ir į banko kaupiamąją sąskaitą įnešus įstatinį kapitalą, prašomas notaro patvirtinimas. Notaro patvirtinimo tikslas yra įsitikinti, kad kad visos UAB steigimo procedūros buvo atliktos teisingai ir atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus.

VI. Registracija Registrų centre

Gavus notaro patvirtinimą, įmonės steigimą atliekantis asmuo su patvirtintais įmonės steigimo dokumentais kreipiamasi į VĮ Registrų centras.  Registrų centras gavęs įmonės steigimo prašymą ir reikalingus dokumentus inicijuoja UAB steigimo procedūrą, kuri dažniausiai užtrunka 2-3 darbo dienas. Užbaigus šią procedūrą, Jūsų įmonė bus oficialiai įtraukiama į Juridinių Asmenų Registrą ir galės pradėti vykdyti veiklą.

VII. Antspaudo gamyba

Paskutinis, bet ne ką mažiau svarbus nei pačios UAB steigimas žingsnis yra įmonės antspaudo gamybą. Be įmonės atspaudo direktorius negali patvirtinti jokių įmonės dokumentų. Užsakyti antspaudui jums reikės VĮ Registrų centras išduoto įmonės registracijos pažymėjimo ir darbuotojo įgaliojimo (tuo atveju, jei užsako ne įmonės direktorius). Antspaudo gamyba dažniausiai užtrunka apie 1 darbo dieną.

Kiek kainuoja įsteigti UAB?

Nurodytos kainos gali kisti, tačiau pasirinkus mūsų paslaugas jūsų UAB įsteigsime vos už 349 Eur.

  • Notarų biuro paslaugos – 120 Eur
  • Įmonės pavadinimo rezervacija –17 Eur
  • UAB steigimo dokumentų registravimas Registrų centre – 58 Eur
  • UAB steigimas – nuo 154 Eur

Tikimės jums padėjo šis straipsnis ir atsakė į Jums kylančius klausimus. Mūsų specialistai visuomet yra linkę padėti ir pasirinkti geriausią įmonės veiklos formą, tad lauksime Jūsų kontakto.

Naudingos nuorodos

  1. Ūkio ministerija – Pavyzdiniai įmonių steigimo dokumentai
  2. VLKK įmonių pavadinimų reglamentavimas
  3. Įmonės pertvarkymas į UAB
  4. UAB steigimas