UAB steigimas internetu pirmą kartą ar bendroves steigimas po ilgos pertraukos, gali atrodyti kaip sudėtinga ir paini užduotis. Vis dėlto kaip ir kiekvienas iššūkis, tai gali būti padaryta su trupučiu užsispyrimo ir pagalbos. Šiuo tikslu Finhill.lt komanda parengė šį iliustruotą gidą, kuris tikimės, kad padės jums žengti žingsnius link naujos įmonės steigimo ir atsakys į rūpimus klausimus.

Nepamirškite, kad jūs neprivalote atlikti visko pats vienas. Profesionali Finhill.lt komanda visada padės greitai ir skandžiai atidaryti įmonę už prieinamą kainą bei pasidalins vertingais patarimais kaip padėti pagrindus tolesnei sėkmingai bendrovės veiklai. Plačiau apie šią paslaugą galite paskaityti mūsų puslapyje UAB steigimas.

Geros kloties!

Finhill.lt komanda

UAB steigimas internetu – Privalumai ir Trūkumai

Prieš imantis tolesnių žingsnių siūlome susipažinti su svarbiausiai privalumais ir trūkumais, kurie iškylančiais kuomet yra vykdomas UAB steigimas internetu.

Privalumai:

 • Bendrovę galima įsteigti nepriklausomai nuo jūsų buvimo vietos
 • Bendrovė gali būti steigiama nedarbo laiku (pvz. savaitgaliais ar nedarbo metu)
 • Steigimas nereikalauja jūsų fizinio dalyvavimo procese

Trūkumai:

 • Nėra galimybės gauti teisinių konsultacijų iš notaro ar įmonės steigimu besirūpinančio specialisto
 • Būtina turėti kvalifikuotą elektroninį parašą
 • Gali būti naudojami TIK standartiai šabloniniai įmonės steigimo dokumentai
 • Įstatinis kapitalas gali būti apmokamas tik piniginėmis lėšomi

Būtina turėti prieš pradedant…mobilus el. parašas

Prieš pradedami įmonės steigimą internetu įsitikinkite, kad turite su savimi kvalifikuotą mobilų elektroninį parašą. Šis parašas bus reikalingas prisijungiant prie valstybės informacinių sistemų (pvz. SoDra, Registrų Centras) patvirtinti jūsų tapatybei. Be kvalifikuoto elektroninio parašo jūs negalėsite pasinaudoti šiame gide aprašoma paslauga. Mobilų elektroninį parašą galite įsigyti iš Telia, Bite, Teledema ar Tele2 operatorių.

Teisingai sukonfigūravus savo elektroninį parašą, parašas jums suteiks galimybę naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis bei įgalins jus nuotoliniu būdu pasirašinėti juridinę galią turinčius dokumentus.

Pagrindiniai 5 žingsniai steigiant UAB el. būdu

UAB Steigimo Internetu Penki Žingsniai

Toliau išsamiai aptarsime kiekvieną iš paveikslėlyje paminėtų žingsnių bendrovės steigimo žingsnių.

1. Prisijungimas prie Juridinių Asmenų Registro

Atlikti šiam žingsniui jums reiks nueiti į RC savitarnos portalą, kurį galite rasti adresu www.registrucentras.lt/savitarna/, ir prie sistemos prisijungti paspaudus mygtuką „Prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos“.

Patvirtinti savo prieigai prie sistemos naudokitės savo mobiliuoju el. parašu. Tai padarę sėkmingai toliau persikelkite į šoniniame meniu nurodytą skiltį „Juridinių asmenų registras“.

2. Prašymo dėl laikino įmonės pavadinimo įtraukimo į JAR pateikimas

Šio žingsnio metu pateiksime prašymą VĮ Registrų centro (RC) valdomam Juridinių Asmenų Registrui (toliau – JAR) dėl laikino įmonės pavadinimo įtraukimo.

Steigiamos UAB dokumentu pildymas

Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių Asmenų Registrą rasite dešinėje esančioje meniu juostoje. Atsidariusioje formoje jums reikės nurodyti norimą registruoti būsimos įmonės pavadinimą. Šis pavadinimas turi atitikti jam LR teisės aktuose keliamus reikalavimus bei dorovės normas. Plačiau apie šiuos reikalavimus galite paskaityti kituose mūsų straipsniuose.

Užpildytas ir pateiktas prašymas yra peržiūrimas Registrų centro specialisto, kuris šį patvirtina arba teikia jam pastabas. Specialisto atliktus veiksmus galite stebėti Juridinio asmens prašymai → Laikinų pavadinimų prašymų sąrašas dalyje. Patvirtinto prašymo šiame sąraše statusas bus rodomas kaip Įvykdytas. Po šio statuso suteikimo jūsų pasirinktam pavadinimui bus suteikta 6 mėn. teisinė apsauga ir šio pavadinimo teisinė priklausomybe bus priskirta jums. Per šį laiką neįregistravus naujos įmonės pasirinktu pavadinimu, pavadinimas vėl tampa prieinamas visiems ir jį gali rezervuoti kiti asmenys.

Už laikino įtraukimo į JAR prašymo pateikimą jums reikės sumokėti 16,22 Eur rinkliavą. Apmokėjus šią sumą prašymo peržiūrą dažniausiai užtrunka apie 1 darbo dieną.

3. Įmonės steigimo dokumentų registracijai pateikimas

Gavus patvirtinimą apie pasirinkto bendrovės pavadinimo įtraukimą į JAR, toliau yra pildomi UAB steigimo dokumentai.

UAB steigimas internetu pildant registracijos dokumentus

Reikalingus užpildyti UAB steigimo dokumentus rasite prisijungę prie skilties „Prašymas Registruoti JAR“ (Juridinio asmens prašymai -> Prašymas registruoti JAR). Atsidariusioje prašymo formoje jums reikės užpildyti visą pagrindinę informaciją apie kuriamą bendrovę, kuri bus įrašyta į jūsų bendrovės įstatus.

Pildant jums reikės nurodyti arba jūsų peržiūrai bus pateikta informacija patvirtinimui apie:

 • Bendrovės steigėją
 • Juridinio asmens pavadinimą
 • Bendrovės buveinės duomenis
 • Bendrovės veiklos tikslus
 • Viešųjų pranešimų skelbimo tvarką
 • Akcijas ir kapitalą
 • Akcininkus
 • Bendrovės valdymo organus
 • Bendrovės vadovą
 • Kontaktinę informaciją

Tuo atveju, jei UAB steigimas internetu bus registruojamas ne steigėjui nuosavybės teise priklausančios patalpose, turi būti gautas tų patalpų savininko patvirtintas sutikimas. Tam padaryti steigimo dokumentų registracijos metu jūs turėsite nurodyti, kad buveinės patalpos priklauso kitam asmeniui ir pateikti to asmens duomenis. Atlikus šį žingsnį, nurodyto asmens Registrų centro savitarnos paskyroje bus suformuotas „Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei“, kuris turės būti užpildytas ir pasirašytas savininko elektroniniu parašu. Be šio sutikimo jūs negalėsite tęsti UAB steigimo internetu proceso.

Kuomet atliksite visus aukščiau išvardintus veiksmus, paskutiniame žingsnyje jums bus suformuotas ir pateiktas standartinis bendrovės įsteigimo dokumentų paketas, kuris turės būti pasirašytas steigėjo el. parašu.

4. Kaupiamosios sąskaitos banke atidarymas

Paskutinis jūsų atliekamas žingsnis šiame procese yra būsimos bendrovės kaupiamosios sąskaitos atidarymas.

UAB Kaupiamosios sąskaitos atidarymas

Naudojantis Registru centro savitarnos sistema jūs turėsite galimybe atsidaryti savo banko sąskaitas internetu tik DNB bankas ir Danske Bank filialuose. Norit atsidaryti kaupiamąją sąskaitą šiuose bankuose jums nėra būtina būti šių bankų klientais. Tereikia sekti sistemoje pateiktas nuorodas. Užpildžius duomenis reikalingus kaupiamosios sąskaitos atidarymui, RC sistema automatiškai suformuos ir persiųs elektroninę paraiška sąskaitos atidarymui jūsų pasirinktam bankui. Gavęs šią paraišką banko darbuotojas ją patikrins, pasirašys elektroniniu parašu bei persiųs pasirašytą dokumentą formaliam jūsų patvirtinimui. Priėmę šį dokumentą jūs turėsite jį pasirašyti elektroniniu parašu bei pervesti į kaupiamąją sąskaita įstatiniam kapitalui suformuoti numatytą lėšų sumą. Jums atlikus šiuos žingsnius, bankas praneš apie tai Registrų centrui ir jums bus leista tęsi bendrovės registravimą.

Registracijos užbaigimui savitarnos svetainėje jums reikės įvesti naujos kaupiamosios sąskaitos numerį, patvirtinti reikiamų įstatinio kapitalo lėšų sąskaitoje pakankamumą ir sumokėti el. bankininkystės pagalba 57,34 Eur rinkliavą Registrų centrui už reigstracijos prašymo pateikimą.

5. Naujos UAB įregistravimas

Po visų aukščiau išvardintų žingsnių įgyvendinimo bendrovės steigimo dokumentai yra pateikiami VĮ Registrų centras specialistų vertinimui. Šiame etape yra atliekamas administracinis patikrinimas, kurio metu vertinama ar teisingai užpildyti visi reikalaujami laukai bei pateikti visi reikalingi dokumentai. Po administracinio patikrinimo toliau yra vykdomas informacijos tikrumo ir išsamumo vertinimas bei atitiktis teisės aktams. Pavyzdžiui, steigiant UAB internetu yra atliekamas įmonės registracijos adreso patikrinimas, nes steigiama įmonė negali būti registruojama areštuotose patalpose arba patalpose, kurios priklauso kitam asmeniui, be to asmens sutikimo.  Kuomet Registrų centro specialistai patikrina bei patvirtina pateiktą prašymą, bendrovė yra įsteigiama.

Sėkmingai įvykdžius įmonės registraciją, Registrų centras jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia pranešimą, prie kurio yra prisegamas UAB elektroninis sertifikuotas registracijos išrašas, kuris toliau yra naudojamas kaip įmonės įsteigimą liudijantis dokumentas.

Sveikiname, jei pasiekėte šį etapą, jūs sėkmingai įvykdėte visus UAB Steigimas internetu gido žingsnius ir tapote naujai įsteigtos bendrovės savininku!

UAB steigimas internetu – terminai:

 • 1 darbo diena – įmonės pavadinimo laikinas įtraukimas į JAR
 • 5 darbo dienos – įmonės įregistravimas, užpildžius visus UAB steigimo dokumentus VĮ Registrų centras savitarnos portale